Matablak


Matematika versenyek kiírása


2013-2014 -es tanév matematika versenyeinek kiírása


XXV. ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY

kiírása
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány az idei tanévben is megrendezi a Zrínyi Ilona kétfordulós (területi, országos) matematikaversenyt. A versenyt teszt formájában bonyolítjuk le a lentebb ismertetett szabályok szerint.

A verseny célja: A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánjuk mérni. Lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy az iskolák 2-12. osztályos tanulói összemérhessék matematikai tudásukat.

A verseny résztvevői: A versenyen az iskolák 2-12. osztályos tanulói vehetnek részt. (A 0. évfolyamos tanulók a 9. évfolyamosok között indulhatnak. A későbbiekben ezek a tanulók azon az évfolyamon versenyezhetnek, melynek matematika tananyagát tanulják.)

A verseny kategóriái: A verseny a 2-8. osztályos versenyzők számára egy kategóriában, a 9-12. osztályos versenyzők számára két kategóriában (gimnázium és szakközépiskola) kerül megrendezésre.

Az 1. forduló időpontja: 2014. február 21. (péntek) 14 óra. (Románia és Ukrajna 15 óra)

Kérjük a résztvevőket, hogy a megjelölt kezdési idő előtt legalább 15 perccel jelenjenek meg a verseny helyszínén!

Nevezési határidő: 2013. november 14.

Nevezési cím:  www.mategye.hu

Nevezni kizárólag ezen a rendszeren keresztül lehet. (Postán és e-mailen nem.)

A döntő időpontja: 2014. április 16-18.

A döntő helyszíne: Kecskemét

A verseny szabályai:  A versenyen a feladatok megoldására a 2-4. osztályos tanulóknak 60 perc (25 feladat), az 5-6. osztályos tanulóknak 75 perc (25 feladat), a 7-12. osztályos tanulóknak 90 perc (30 feladat) áll rendelkezésükre. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz (A, B, C, D és E) található, amelyek közül pontosan egy a helyes. A kódlapon a feladatok sorszáma melletti öt négyzet közül a helyes válasz betűjelének megfelelő négyzetbe ×-et kell sötétkék vagy fekete tollal, jól láthatóan beírni, a többi négy négyzetet pedig üresen kell hagyni. Amennyiben a többi négy négyzet nem teljesen üres (valamelyikben tollal vagy ceruzával írt betű, szám vagy bármilyen jelkezdemény szerepel) a feladatra adott válasz rossz válasznak számít. Radír, javító festék vagy hibajavító toll használata esetén a feladatra adott válasz szintén rossz válasznak számít. Ha valaki egy feladatra nem ad választ, az nem számít rossz megoldásnak. Ebben az esetben a kódlapon a feladat sorszáma melletti négyzeteket üresen kell hagyni. A kódlapot jól láthatóan, sötétkék vagy fekete tollal kell kitölteni, mert más színeket, halványan, vékonyan és kis jelekkel kitöltött kódlap jeleit a leolvasó rendszer nem érzékeli. Halvány, vékony és kis jelekkel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el. A feladatok megoldásának időtartama nem számít bele a verseny értékelésébe. A versenyen íróeszközön kívül semmilyen más segédeszköz nem használható. Számolni a feladatlap mellé kiadott üres lapokon lehet. A verseny végén csak a megoldásokat tartalmazó kódlapot kell beadni. A pontozás a 4 · H - R + F képlettel történik, ahol H a helyes, R a rossz válaszok, F a kitűzött feladatok számát jelenti.

A verseny értékelése: A megoldásokat évfolyamonként és kategóriánként értékeljük. Egyenlő pontszám esetén az ér el jobb helyezést, akinek kevesebb a hibás megoldása. Ha ez is egyenlő, akkor a prioritás dönt. (A számítógép a feladatokat sorrendbe rakja. Amelyik feladatot a legtöbben oldották meg jól, az lesz az első, amelyiket a legkevesebben, az lesz az utolsó sorszámú. Akinél az így összeállított sorrend alapján a jól megoldott feladatok sorszámainak összege (a prioritás) nagyobb, az ér el jobb helyezést.) Ha ez is megegyezik, akkor azonos helyezést érnek el a versenyzők.

A verseny részvételi költsége: 1000 Ft/fő.

A nevezések lezárását követően a fizetendő nevezési díjakról számlát küldünk. (A számla a benevezett létszám alapján kerül kiállításra.) Ennek megérkezése után kérjük a nevezési díjat a megadott számlaszámra átutalni vagy a számlához mellékelt csekken befizetni. A külföldi versenyzők nevezési díja 300 Ft/fő. A versenyen helyszíni nevezésre nincs lehetőség! A befizetett részvételi költséget visszafizetni nem tudjuk. Ha valaki betegség vagy egyéb ok miatt nem tud részt venni a versenyen, akkor helyette ugyanabból az iskolából, azonos évfolyamról és azonos kategóriában más indulhat. Ezt a verseny előtt a helyszínen jelezni kell, hogy a szükséges változtatásokat a verseny szervezői el tudják végezni.

Fontos tudnivalók:
- A nevezés a www.mategye.hu címen lehetséges.
- A belépés a tavalyi ötjegyű kódszámmal és jelszóval történik.
- Amennyiben a kódszám és a jelszó nem áll rendelkezésre, akkor ezeket e-mailben történt kérésre megküldjük.
- A nevezés folyamatosan történhet, a nevezési határidőig azon minden módosítás megengedett. Kérjük, hogy a szerver túlterhelésének elkerülése érdekében ne halasszák az utolsó napokra a nevezést! Nevezéskor az iskola típusát (általános iskola, nyolcosztályos, hatosztályos, négyosztályos gimnázium vagy szakközépiskola) meg kell adni. Ha több típust is megjelöltek, akkor minden tanuló rögzítésekor meg kell adni a tanuló neve mellett azt az iskolatípust, amilyen képzésben a tanuló részt vesz.
- Az iskolák tanulóik ülésrendjét 2014. február 10-től nézhetik meg a www.mategye.hu honlapon.
- A versenyző tanulók feltétlenül ellenőrizzék a verseny megkezdése előtt, hogy évfolyamuknak megfelelő feladatlapot kaptak-e. Ennek elmulasztása esetén a verseny megkezdése után reklamációt nem fogadunk el.
- A versenyzők a saját pontszámukat (a kódlapon lévő számmal), az iskolák a tanulóik pontszámát (az iskolai kódszámmal és jelszóval) a www.mategye.hu honlapon 2014. február 24-től tekinthetik meg. A pontszámokkal kapcsolatban telefonon, faxon vagy e-mailben 2014. február 26. (szerda) 14 óráig lehet reklamálni a verseny szervezőbizottságánál. Későbbi időpontban a versennyel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el.
- A megyei/körzeti forduló eredményhirdetésére meghívott tanulók és tanárok névsora 2014. február 28- tól a www.mategye.hu honlapon tekinthető meg.

Az első forduló díjazása:
Általános iskolai kategória:
A benevezett létszámtól függően egyéniben megyénként/körzetenként 1000 fő alatti nevező esetén évfolyamonként a verseny első hat helyezettje, 1000-1500 fő nevező esetén az első tíz helyezettje, 1500-2000 fő nevező esetén az első tizenöt helyezettje, 2000 fő feletti nevező esetén az első húsz helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap.
Gimnáziumi és szakközépiskolai kategória:
A benevezett létszámtól függően egyéniben megyénként/körzetenként 100 fő alatti nevező esetén évfolyamonként a verseny első helyezettje, 100-250 fő nevező esetén az első három helyezettje, 250-500 fő nevező esetén az első hat helyezettje, 500 fő feletti nevező esetén az első tíz helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap. (A létszámok kategóriánként külön értendők.)

Mindhárom kategóriában oklevelet és tárgyjutalmat kap azoknak az iskoláknak a legjobb helyezést elérő versenyzője és a versenyző tanára is, amelyek legalább 10 tanulót indítanak a versenyen.

Évfolyamonként és kategóriánként iskolák közötti 3 fős csapatversenyt is meghirdetünk. A sorrendet az iskola három legtöbb pontot elért tanulójának összpontszáma alapján állapítjuk meg. A csapatversenyben évfolyamonként és kategóriánként egy iskolából csak egy csapat eredményét vesszük figyelembe. Az általános iskolai kategóriában megyénként/körzetenként 1500 fő alatti nevező esetén a verseny első helyezett, 1500-2000 fő nevező esetén a verseny első két helyezett, 2000 fő feletti nevező esetén a verseny első három helyezett csapata oklevelet, csapatának tagjai oklevelet és tárgyjutalmat kapnak. A gimnáziumi és szakközépiskolai kategóriában évfolyamonként és kategóriánként megyénként/körzetenként 100 fő feletti nevező esetén a verseny első helyezett csapata oklevelet, csapatának tagjai oklevelet és tárgyjutalmat kapnak.

Minden megye és körzet legeredményesebb általános iskolája, minden régió legeredményesebb nyolcosztályos, hatosztályos és négyosztályos gimnáziuma valamint a legeredményesebb szakközépiskolája vándorserleget kap. A versenyen legeredményesebben szereplő tanulók tanárait is tárgyjutalomban részesítjük. (Külföldiek díjazását a külföldi területi szervezők biztosítják.) Az egyéni versenyben legeredményesebben szereplő tanulókat meghívjuk az országos döntőre. Az általános iskolai kategóriában minden területről évfolyamonként 200 indulóig 1 versenyző, 400 indulóig 2 versenyző, 400 feletti induló esetén 3 versenyző jut be. A gimnáziumi és szakközépiskolai kategóriában minden területről évfolyamonként, kategóriánként 50 indulóig 0 versenyző, 150 indulóig 1 versenyző, 150 feletti induló esetén 2 versenyző jut be. Rajtuk kívül az országos eredmények összehasonlítása alapján is meghívunk versenyzőket.

A döntő díjazása:
Az általános iskolai kategória egyéni versenyének évfolyamonkénti első húsz helyezettje, a gimnáziumi kategória évfolyamonkénti első tíz helyezettje, a szakközépiskolai kategória évfolyamonkénti első hat helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap. A versenyen legeredményesebben szereplő tanulók tanárait is tárgyjutalomban részesítjük. Az 1. fordulóban az iskola csapatainak pontszámait összeadva a legtöbb pontot elért budapesti és vidéki általános iskola értékes tárgyjutalmat kap egy-egy számítógépet nyer. A legtöbb pontot elért budapesti és vidéki általános iskola, nyolcosztályos, hatosztályos négyosztályos gimnázium és szakközépiskola vándorserleget kap.

Kecskemét, 2013. június 10.
Mindenkinek eredményes versenyzést kívánnak: a verseny szervezőiIFJÚ TEHETSÉGEKÉRT
JÖVŐNK ÉRDEKÉBEN
EGYESÜLET
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 117.
CSONGRÁD MEGYEI
MATEMATIKA-, FIZIKATANÁROK
SZEGEDI ALKOTÓMŰHELYE
6724 Szeged, Kisteleki u. 5.

A Csongrád Megyei Matematika-, Fizikatanárok Szegedi Alkotóműhelye már közel 25 év óta kiemelkedő eredményességgel kutatja és neveli a tehetségeket. Különös jelentőséget tulajdonítunk a tehetségek minél korábbi felismerésének és folyamatos fejlesztésének. Ezt a szellemiséget támogatja a Bonifert Domonkos Alapítvány kuratóriuma is. Szoros együttműködésben hirdetjük meg a 2013/2014-es tanévre is a

KIS MATEMATIKUSOK LEVELEZŐ VERSENYÉT
a
X. BONIFERT DOMONKOS
NEMZETKÖZI
MATEMATIKAVERSENY -t

A matematika iránt érdeklődő, tehetséges tanulók jelentkezését várjuk 3.-tól 8. osztályig. Természetesen minden évfolyam más - más feladatlapot kap minden fordulóban.

Az Ifjú Tehetségekért Jövőnk Érdekében Egyesület segítségével ebben a tanévben is négy levelező fordulót tervezünk lebonyolítani. A második forduló feladatlapjait a benevező iskoláknak az első forduló megoldásainak beérkezése után fogjuk kiküldeni. Hagyományainknak megfelelően 2014 tavaszán zárthelyi döntővel fejezzük be versenyünket, amelyre az évfolyamok legjobbjai névszerinti meghívót kapnak.

Minden évfolyam legkiválóbbjai értékes jutalmakban részesülnek az ünnepélyes eredményhirdetésen, legkésőbb 2014 májusában kerül sor A verseny fővédnöke: a Bonifert Domonkos Alapítvány, amelynek kuratóriuma igen impozáns jutalmakat biztosít a díjazottak számára, éppen úgy, mint az Ifjú Tehetségekért Jövőnk Érdekében Egyesület.

Az éveken át kiemelkedő helyezést elérők legkiválóbbja elnyerheti "A Matematika Csillag" kitüntető címet is, a velejáró jutalommal együtt.

A levelező versenyben az egyes évfolyamok feladatlapjaiból mind a négy fordulóra – amelyek beküldési határideje az egyes feladatlapokon megtalálható – egy-egy példányt küldünk minden benevező iskolának. A feladatlapok helyi igény szerint, a benevezők számának megfelelően sokszorosíthatók. A feladatlapok az Interneten is letölthetők a www.jgypk.hu/?p=1773 címen.

Nevezési díj: személyenként 2500,- Ft

Nevezési határidő: megegyezik a mellékelten küldött, első feladatlap megoldásának beküldési határidejével. Ekkor az iskolából a benevezettek összesített nevezési lapját – az évfolyam megjelölésével – kérjük beküldeni.

Nyomatékosan kérjük, hogy a beküldött (tollal írott) megoldásokon minden esetben (minden lapon) tüntessék fel a megoldó tanuló nevét, évfolyamát és iskolája nevét !

A verseny résztvevőinek pontos regisztrálása érdekében kérjük, hogy az egyes fordulók megoldásainak egy borítékban történő beküldésekor kísérőlevélként az adott forduló feladatait megoldó tanulók névsorát és évfolyamát is mellékeljék. (Praktikusnak tartjuk, ha a nevezési lapot sokszorosítják, és azon jelzik az esetleges módosulásokat.) Különben az utólagos reklamációkat nem tudjuk orvosolni.

Célszerű, ha az iskolában egy tanár fogja össze a levelező verseny résztvevőit és a benevezőktől begyűjtött nevezési díjat (2500,- Ft/fő) egy összegben befizeti azon a sárga postautalványon, amelyet a benevező iskoláknak a második forduló feladatlapjaival együtt küldünk, vagy a következő számlaszámra átutalja:

az Egyesület számlaszáma:
UniCredit Bank 10918001-00000015-28190006

Kérjük, hogy a csekk hátoldalán lévő "közlemény" rovatba tüntessék fel:

"A résztvevők számát évfolyamonkénti bontásban!"

A II. forduló megoldásaival együtt – a benevezők jegyzéke mellett – a megfelelő létszámra befizetett csekk igazoló szelvényének másolatát is kérjük beküldeni!

Sokat segíthetnek a verseny lebonyolításában, ha a beküldendő megoldásokra a szükséges adatok (iskola kódja, tanuló neve, osztálya) kitöltése után tanulónként 2 db eredménylapot rátűznek, amelyekből mintapéldányt mellékeltünk és helyben sokszorosítható a szükséges példányszámban.

T u d n i v a l ó k :

 1. A megoldásokat és a benevezési iratokat a következő címre várjuk:
  Rókusi Általános Iskola, Juhász Nándor versenyfelelős
  6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 37.
  E-mail cím: nandy23j@gmail.com
 2. A versennyel kapcsolatos további információk, esetleges reklamációk
  Jerney János Általános Iskola Udvarhelyi Csaba igh.–nél érhetők el
  6791 Szeged, Jerney u. 21. T.: 62- 547-082
  E-mail cím: ifjutehetsegekert@gmail.com
 3. Kérjük, hogy a könnyebb és gyorsabb információcsere érdekében a benevező iskola illetve a helyi szervező tanár e-mail címét is küldjék meg!
 4. A borítékokra - minden forduló megoldásainak beküldésekor - kérjük jól láthatóan feltüntetni: "BONIFERT DOMONKOS NEMZETKÖZI MATEMATIKAVERSENY"
 5. Az egyes fordulók kiküldésének tervezett időpontjai:
  I. forduló: 2013. 08. 30.;
  II. forduló: 2013. 10. 4.;
  III. forduló: 2013. 11. 15.;
  IV. forduló: 2014. 01. 10.;
  Amennyiben néhány nap elteltével sem érkezik meg a benevezett iskolákba, kérjük, jelezzék azt a szervezőknek!
 6. A beküldési határidő után érkező megoldásokat nem tudjuk elfogadni!
 7. Egy-egy feladatra adott többféle jó megoldásért összesen maximum a feladat pontértékének az 1,5 szerese kapható.
 8. A megoldások kidolgozásakor ügyelni kell a helyesírási hibákra, és arra, hogy a gondolatmenet követhető, világos, egyértelmű és áttekinthető legyen. Csak az 8. olvasható, tollal írott munkákat értékeljük.
 9. Minden feladatlap négy feladatot tartalmaz, ezek összpontértéke: 24 pont.
 10. Az értékelt, pontozott dolgozatokat visszaküldjük. Kérjük, a versenyzők tanulmányozzák az értékelő zsűri "üzeneteit" és a versenybizottság által összeállított megoldásokat is!

A helyi szervezők áldozatos munkáját előre is köszönjük!
Minden versenyzőnek eredményes tanévet, sikeres szereplést kívánunk!

Szeged, 2013. július 3.Concurs de matematică "Csillagszerző" - Csillagszerző matematikaverseny

Versenykiírás


"Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést."

Albert Einstein


A verseny célja a tehetség felismerése és annak fejlesztése, az adottságok minőségi fejlesztése képességé formálása, az önálló munka serkentése, mely igényes gondolkodásra ösztönöz, a kitartás, a küzdeni tudás, az akaraterő fejlesztése. A matematika egyike azon tudományoknak, amelyben az átlag feletti teljesítményre való adottság viszonylag korán jelentkezik. Fontos, hogy ezt a gyerek és környezete minél hamarabb felismerje, és az adottság képességé fejlődését ösztönözze.

A verseny résztvevői az 5.-8. osztályos tanulók. Egy iskolából, egy osztályból a versenyzők száma nem korlátozott.

A résztvevő tanulók 5.-6. illetve 7.-8. osztályokban az első négy levelező fordulón azonos feladatokat kapnak, munkájukat azonban évfolyamonként külön értékeljük. Az első négy forduló otthoni, önálló feladatmegoldáson alapul. A megoldásokat tartalmazó dolgozatokat határidőre kell beküldeniük a verseny szervezését vállaló iskolába. Az értékelt dolgozatokat felbélyegzett, megcímzett válaszboríték ellenében a megadott címre visszaküldjük, vagy a szervező iskolából személyesen átvehetők.

Míg a feladatsorok a felkészítő fordulók során közösek, addig a megyei és az azt követő fordulón pedig külön-külön feladatsorokat kapnak az 5., 6., 7. illetve a 8. osztály tanulói.

Csak önálló, tiszta, A4-es méretű lapra tintával, golyóstollal írott diákmunkákat értékelünk!

A javító csapat értékeli, és gyerekenként a négy fordulóban összegyűjtött pontszámról nyilvántartást vezet.

A felkészítő fordulók beküldési határideje:

Azon gyerekeket, akiknek megoldásai csillagokká fényesülnek (a legtöbb pontot szerző gyerekek), megyei versenyen vesznek részt, mely zárthelyi verseny. Az eredményeket a megyei záró dolgozat alapján hirdetjük. A megyék nyertesei további fordulón csillogtatják meg tudásukat.

A megyei fordulók megrendezése márciusra várható úgy, hogy lehetőleg ne ütközzön más tantárgyversennyel.


Kellemes matekezést és eredményes versenyzést kívánunk!Tisztelettel:

Hodgyai Edit
a verseny koordinátora
Micske, 2013. szeptember 18.


VIII -ik "TMMATE" NEMZETKÖZI MATEMATIKAVERSENY

kiírása

A verseny időpontja: 2014 január 25.

Nevezési díj: nincs

Nevezési határidő: 2014 január 15.

A verseny célja: A régió három országa tanulóinak lehetőséget ad arra, hogy:
- összemérjék tudásukat
- partneriskolák kapcsolatait megerősítse
- tehetséges diákjainak esélyt ad a felfedezésre, majd a kibontakozásra.

A versenyről:
Az egyfordulós verseny teszt formájában kerül lebonyolításra. A versenyen 4-12. osztályos tanulók vehetnek részt. A verseny a 4-8. osztályos versenyzők számára egy kategóriában, a 9-12. osztályos versenyzők számára két kategóriában kerül megrendezésre.
A verseny rácsteszt típusu. A IV-XII osztálynak 20 feladatot kell megoldani 3 óra alatt.
Az 1-12 feladatok szövege után négy lehetséges válasz (A, B, C, D) található, amelyek közül:
- pontosan egy a helyes az 1-9 feladatoknál;
- több helyes válasz van a 10-12 feladatoknál.
A kódlapon a feladatok sorszáma melletti négy négyzet közül a helyes válasz betűjelének(illetve helyes válaszok betűjeleinek) megfelelő négyzetbe X-et kell sötétkék vagy fekete tollal, jól láthatóan beírni, a többi négyzetet pedig üresen kell hagyni.
A 13-20 feladatoknál a kódlapon a feladatok sorszáma mellett be kell írni a helyesnek vélt választ. Minden rossz válaszért levonnak 1 pontot. A feladatok pontszámai:
    1-9 feladatoknál minden helyes megoldás 5 pontot ér.
    10-12 feladatoknál minden helyes megoldás 10 pontot ér.
    13-20 feladatoknál minden helyes megoldás 8 pontot ér.
Ha valaki egy feladatra nem ad választ, az nem számít rossz megoldásnak. Ebben az esetben a kódlapon a feladat sorszáma melletti négyzeteket üresen kell hagyni. A javítás a versenyző jelenlétében történik.
A feladatok megoldásának időtartama nem számít bele a verseny értékelésébe.
A versenyen íróeszközön kívül semmilyen más segédeszköz nem használható.

A verseny helyszíne: A C.D.Loga Főgimnázium

Mellékeljük a kódlap-mintát, amit a tanulók kitöltenek a verseny ideje alatt.

 

Minden versenyzőnek eredményes tanévet, sikeres szereplést kívánunk!

 

a versenyszervezők

Temesvár, 2014. január 10.

Támogatók:

Oktatásért közalapítvány logo Bethlen Gabor alap logo Integratio alapítvány logo Temes megyei Romaniai Magyar Pedagogusok Szovetsege